Lịch sử công ty

 • 1956
  1956
  Tập đoàn Kaishan được thành lập vào năm 1956, khi đó nó được gọi là Nhà máy Qu County Xinqitie.
 • 1994
  1994 Kaishan là công ty đầu tiên ở Cù Châu được tái cơ cấu thành Công ty TNHH Holding do Trung Quốc sở hữu.
 • 1998
  Năm 1998, Công ty Kaishan được tư nhân hóa hoàn toàn và tái cơ cấu.
 • 2006
  Năm 2006, thương hiệu Kaishan trở thành công ty đầu tiên trong ngành đạt được danh hiệu "Thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc".
 • 2008
  2008
  Năm 2008, Kaishan trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành máy nén đạt được danh hiệu sản phẩm không cần kiểm tra quốc gia.
 • 2011
  2011
  Công ty TNHH Kaishan Compressor được niêm yết thành công vào năm 2011
 • 2015
  Năm 2015, Kaishan khởi động dự án nhà máy điện địa nhiệt và “góp phần bảo tồn trái đất” đã trở thành giá trị cốt lõi của Kaishan.
 • 2016
  2016
  Năm 2016, hãng đã mua lại thành công toàn bộ LMF châu Âu với lịch sử hơn 160 năm.
 • Hiện nay
  Kaishan ngày nay là một doanh nghiệp lớn cấp quốc gia ở Trung Quốc