Tình cảm doanh nghiệp

Cuộc sống năng lượng xanh

Kaishan Shares đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn và sẽ dần chuyển đổi từ một công ty thiết bị máy nén lớn thành một công ty năng lượng xanh. Với công nghệ phát điện trục vít giãn nở tuyệt vời, Kaishan đang phát triển các nhà máy điện địa nhiệt, nhà máy nhiệt thải và nhà máy điện năng lượng sinh học trên quy mô lớn. quy mô trên toàn thế giới. Con đường công nghệ "một giếng, một cửa" độc đáo của Kaishan đã giảm cường độ đầu tư, rút ​​ngắn chu kỳ phát triển và giúp việc phát triển tài nguyên địa nhiệt quy mô lớn trở nên thuận tiện hơn. Ngày càng có nhiều người dùng sẽ sử dụng năng lượng xanh thực sự.

Tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải cho thế giới

Kaishan có công nghệ lõi máy nén đẳng cấp thế giới. Máy chủ máy nén hiệu suất cao sử dụng dòng "Y" của chuyên gia máy nén nổi tiếng thế giới, Tiến sĩ Tang Yan đã cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng của máy nén khí và máy nén lạnh, đồng thời giảm lượng khí thải carbon dioxide Công nghệ phát điện giãn nở trục vít, bao gồm giãn nở áp suất dư trực tiếp và công nghệ phát điện giãn nở theo chu kỳ Rankine hữu cơ ORC, có thể tận dụng tối đa năng lượng nhiệt cấp thấp như nhiệt thải và áp suất thải được tạo ra trong sản xuất để phát điện, điều này cũng làm giảm năng lượng chất thải và giảm lượng khí thải carbon dioxide một cách hiệu quả. Công nghệ sản xuất điện mở rộng trục vít cũng có thể được áp dụng cho các lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo như địa nhiệt, quang nhiệt và năng lượng sinh học, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Những điều này đã có những đóng góp to lớn cho việc bảo tồn năng lượng và giảm phát thải ở Trung Quốc va thê giơi.